Kloakarbejde

Hvem kan hjælpe med kloakarbejde i Skive?

Hvem kan hjælpe med kloakarbejde i Skive?

Leder du efter et kompetent kloakfirma, som kan forestå kloakarbejde i Skive, behøver du ikke at lede længe. I Roslev finder du nemlig Poul Jensen Entreprenør ApS, som foreuden at tilbyde en lang række standard entreprenørydelser også er autoriseret kloakmester.

Det betyder at Poul Jensen Entreprenør ApS kan hjælpe dig med alt hvad der vedrører dit kloak anlæg, lige fra rensning og spuling af rør til lægning af nye kloak rør og tilslutning af disse til det eksisterende kloakerings system. Poul Jensen Entreprenør ApS hjælper også gerne hvis du har brug for hjælp i forbindelse med forebyggelse af rotte invasion.

Hos Poul Jensen Entreprenør ApS finder du nemlig autoriseret montør af rottespærre som kan holde de irriterende og alt ødelæggende skadedyr væk fra dine kloakker. Og skulle skaden være sket kan Poul Jensen Entreprenør ApS selvfølgelig også være behjælpelig med identifikation og udbedring af denne.

Hvordan kan Poul Jensen Entreprenør ApS hjælpe mig?

Poul Jensen Entreprenør ApS’ store special område er separering af spildevand og rent regnvand. Dette er et stort fokus område lige for tiden hvor det gode vand miljø er i brændpunktet. Poul Jensen Entreprenør ApS gør en ihærdig indsats for gennem sit arbejde med separering af regnvand og spildevand at bidrage positivt til det gode og sunde miljøer i åer og søer.

Der ud over kan Poul Jensen Entreprenør ApS hjælpe dig i forbindelse med nedgravning af faskiner eller omfangsdræn samt oprettelse af sivebrønde eller nedsivnings anlæg i bebyggelse som ikke er sluttet til det kommunale kloak net. Og så rykker Poul Jensen Entreprenør ApS gerne ud i akutte nødstilfælde, for eksempel hvis du står med et tilstoppet afløb eller et ditto kloak rør med fare for oversvømmelse til følge.

Du kan altid kontakte Poul Jensen Entreprenør ApS via hjemmesiden poul-jensen.dk for et uforpligtende tilbud på kloakarbejde i Skive.